Top banner

Контрола на амбиенталните услови.

Амбиентална контрола

Амбиентална контрола во оранжериите се врши со повеќе механизми: Кровни или странични капаци за проветрување, завеси за засенчување, вентилатори за циркулација на воздух, водена магла и греење. За правилно користење треба прецизно мерење на повеќе параметри внатре и надвор од оранжеријата и според нив на време да се управуваат механизмите.

Агробот

Правилното управување со механизмите за контрола на амбиент се пресудни за здрав и богат принос. Агробот е автоматски систем кој е во можност правилно да ги контролира сите механизми за амбиентална контрола што се на располагање во вашата оранжерија комбинирано, за да обезбеди оптимални услови на културата што ја одгледувате.

Функционалност

 • Мерење на влажност и температура во оранжерија.
 • Мерење на влажност и температура вон оранжерија.
 • Мерење на брзина и насока на ветар.
 • Мерење на количина на дожд.
 • Мерење на светлината што стига до растенијата.
 • Мерење на сончевата радијациа.
 • Мерење на влажност на листовите од растенијата.
 • Заштита од обросување.
 • Известувања преку SMS\Viber\Telegram за промени на состојбата и условите или проблем со системот

Прилагодливост

Агробот обезбедува максимални услови користејќи ги механизмите кои ги имате на располагање, укажува на пропустите за максимално производство, и помага во планирањето на понатамошната модернизација.

 • Повеќе режими на работа во зависност од културата која се одгледува.
 • Автоматско затворање при силен ветар, како заштита на оранжеријата.
 • Рачен режим на работа.
 • Детална конфигурација на известувања кои ги праќа системот.
 • Можност за додавање на дополнителни мерни уреди.
 • Можност за поврзување со надворешни апликации (пр. сервиси за метеоролошки информации).

.. локален тим .. локална поддршка ..

ФИТР Лого Поддржано од Фондот за иновации и технолошки развој на Република Северна Македонија